Kompostowanie aktywne

Kompostowanie aktywne

Regularna kontrola wilgotności obracanie kompostu oraz dodawanie składników wspomagających proces dają w efekcie gotowy nawóz nawet kilka razy w roku. Dostępne na rynku kompostowniki zapewniają odpowiednią termoizolację, dopływ powietrza do biomasy oraz możliwość regulacji tempa parowania, czyli poziomu wilgotności.

Odpowiednia wilgotność i temperatura

Dobrze utrzymany kompost bardzo rzadko powoduje nieprzyjemne zapachy. Jednak gdyby taki zapach się pojawił, można dodać środek mineralny pochłaniający zapach. Odpowiednia wilgoć odpowiednio przygotowanego stosu kompostowego przypominać powinna dobrze wyciśniętą gąbkę. Bakterie mezofile najlepiej rozwijają się przy temperaturach 20-40 °C. Rozkładając biomasę, produkują najwięcej ciepła, rozgrzewając wnętrze stosu. Natomiast bakterie termofilne rozkładają materię najintensywniej, najefektywniej przy temperaturach rzędu 60 °C. W takiej temperaturze ginie większość drobnoustrojów chorobotwórczych i nasion roślin.

Przyczyny niedostatecznie rozgrzanego kompostu

  • Zbyt duża wilgotność biomasy – ograniczony dopływ tlenu
  • Zbyt mała wilgotność biomasy – suchy stos nie pozwala na dostateczny rozwój bakterii
  • Zbyt mało białek we wkładzie – niedobór azotu

Pomocne może być obrócenie stosu w celu jego napowietrzenia lub dodanie nowego wsadu.

Podczas obracania, należy zamieniać miejscami wastwy zewnętrzne i wewnętrzne, dodając przy tym wodę. Obracanie daje największe efekty, gdy przeprowadzane jest w momencie spadku temperatury wsadu. Taki stan oznacza, że pożywka dla bakterii produkujących najwięcej ciepłą jest na wyczerpaniu. W razie, gdyby przewrócenie nie dało pożądanego skutku – wzrostu temperatury, ponowne przewracanie nie ma sensu.

Kompostowanie – kilka porad:

1. Zapewnić dobry dostęp powietrza umieszczając kompostownik w przewiewnym miejscu

2. Wkład w kompostowniku powinien być dobrze ubity.

3. Optymalne warunki zapewniają zamknięte kompostowniki, ze względu na lepszą izolację termiczną materiału. Jeśli są wyposażone w system szczelin przewietrzających, to tlen bez przeszkód dociera do wnętrza kompostu.

4. Umieszczenie w na środku pryzmy kompostowej rurki perforowanej, pozwala również na dotarcie dużej ilości tlenu do samego środka materiału.

5. Kompost powinien być cały czas wilgotny, ale nie mokry. Jeśli weźmie się materiał do ręki i ściśnie go w dłoni, nie powinna z niego lecieć woda. 

Efekt końcowy - Cenny humus, mniej śmieci

Gdy wsad zmieni kolor na prawie czarny, ciemnobrązowy, oznacza to, że mamy gotowy nawóz. Proces kompostowania trwa około miesiąca, zimą znacznie dłużej. Główne zalety kompostowania to:

  • Organiczny nawóz o znakomitych parametrach
  • Odpady o mniejszej objętości – nawet o połowę
  • Całkowicie obojętne dla środowiska odpady biologiczne
     
Zobacz także:

Co można kompostować?

Na czym polega kompostowanie?

Polecane Kompostowniki